ساریه الاهواز

عشایر غیور و ادبای عزیز اهوازی

ابوذیات

قسم بللی ابوفت العصر یاذن
اللیالی لوجفن یاناس یاذن
اخیط جروحی ذنّی هذن یاذن
کثیرات او صعب شدهن علیه

 

وحق راس النبی والحسن والحاج
عَلَیْ نکبات دهری ارداف والحاج
شب نارک یشامت کوم والحاج
او خلّ اشما یصیر یصیر بیه

 

دکّات الزمن بیّسن بهمای
او محَّد شعر من هالناس بهمای (بهمی )
أدوّر بالجفن ملکیت بهمای ( بیه مای )
صرت کربلا او نبجی الناس الیه

 


صرت کربلا او کل ربعی دروبی
او علیه اتسدّدت کلها دروبی
اکل الدمعتی بالدم دروبی
وارید اعمى ولا شوف الدنیه

 

أحبابی اشنـون حــالتــکم بعدنا
اشبدینا والوقـــت عنـــکم بعدنا
إذا انتم نسیتونا ترى احنا بعدنا
أبذکرکم کل صباح وابکل مسیه


 مرة اصفن علـیکم مرة سایل
مرة الدمع ناشــف مرة سایل
مرة احتار شکتب من رسایل
مرة انتظر ســــاعات المنیة

 

أتلعثم من أشوفــــــــن وسطک أنا
أومنوا لوشوش بذانک واسطک أنا
تقلی ویــنک أنتــــــــه وسطک أنا
تــدور بــالنـبـض تـعـــــثر علیه

+   reza ; ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir