ساریه الاهواز

عشایر غیور و ادبای عزیز اهوازی

اشعار عربیه اهوازیه

انت لمسة جفوفی مسجلک
وجنت ملکی وسجل طابو مسجلک
برساله الکلب ودیته مسجلک


ونته بسهم غدرک علی ردیت
وشبه عود بجزیرةنحلت ردیت
اکص ایدی اذا لک یوم ردیت


وشهود اهلی علیه تصیر وهلک
وعتبرک دمع جذاب وهلک
یرب الکون کون اندفن وهلک


ولا کول لعشرته بیوم حنیت
کافی هوای لجله الراس حنیت
ویامه بدمعتی الجفین حنیت


ادیه بدمع من الیوم ماحن
والمایسوه محنه بعد ماحن
شباب وشیبی بعده بعید ماحن


حمدت الله وثنین عیون قریت
ما أرجع بعد هیهات قریت
أعترافی الکل تسمعه الیوم قریت


أوافی الیستحقنی ویوفی الیه

+   reza ; ٥:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir